• Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
  • Sigortalıya ait IBAN
  • Tapu fotokopisi veya kira kontratı

20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

Gerçek kişilerde;

  • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Tüzel kişiliklerde;

  • Ticaret sicil gazetesi
  • İmza sirküleri
  • Vergi levhası
  • Faaliyet belgesi
  • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Bir yorum ekle