• Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)Karakoldan alınacak belgeler;

Karakol müracaat tutanağı (ifade tutanağı)

  • Görgü tespit tutanağı (olay yeri inceleme raporu)
  • Bulunamadı yazısı (hasar tutarının 50.000TL’yi aşması halinde)

Ayrıca;

  • Sigortalıya ait IBAN
  • Tapu fotokopisi veya kira kontratı

20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

Gerçek kişilerde;

  • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Tüzel kişiliklerde;

  • Ticaret sicil gazetesi
  • İmza sirküleri
  • Vergi levhası
  • Faaliyet belgesi
  • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Bir yorum ekle