Haberler

Sağlık Tazminatı Yurt içi Sağlık Harcamaları
Sağlık Tazminatı Yurt içi Sağlık Harcamaları

Gerekli Evraklar •     Tedavi Masrafları Talep Formu •     Tanı ve/veya tedavi masrafları fatura asılları (Tüm fatura veya serbest meslek makbuzlarında doktor kaşesi bulunmalı ve doktorun uzmanlık alanı belirtilmelidir.) Ayrıca, aşağıda belirtilen rapor ve belgelerin de gerekli durumlarda iletilmesi gerekmektedir; •     Doktor muayenelerinde; anamnez raporu (gerekli görülen durumlarda) •     Tanı aşamasında yapılan tetkiklerde; doktor istemi (sevk belgesi) ve tetkik sonuçları •     İlaç tedavilerinde; reçetelerin asılları ve…

EV HASARI
EV HASARI

Her zaman ve her koşulda yanınızda olan Korkmaz Sigorta ile güvence altına aldığınız evinize herhangi bir zarar gelmesi halinde izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir: Bizi Arayın:(0246) 218 40 30 numaralı Korkmaz Sigorta Müşteri Hizmetleri’ni arayarak, hasar ihbarında bulunun. Ekspertiz:Hasar tespiti için eksperinizle uygun zamanınızı belirleyin. Evraklarınızı Teslim Edin:En kısa zamanda gerekli evrakları acentenize veya eksperinize ulaştırın.

Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarları   Gerekli Evraklar
Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarları Gerekli Evraklar

Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren) Sigortalıya ait IBAN Tapu fotokopisi veya kira kontratı 20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak; Gerçek kişilerde; Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan) Tüzel kişiliklerde; Ticaret sicil gazetesi İmza sirküleri Vergi levhası Faaliyet belgesi İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Hırsızlık Hasarları   Gerekli Evraklar
Hırsızlık Hasarları Gerekli Evraklar

Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)Karakoldan alınacak belgeler; Karakol müracaat tutanağı (ifade tutanağı) Görgü tespit tutanağı (olay yeri inceleme raporu) Bulunamadı yazısı (hasar tutarının 50.000TL’yi aşması halinde) Ayrıca; Sigortalıya ait IBAN Tapu fotokopisi veya kira kontratı 20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak; Gerçek kişilerde; Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan) Tüzel kişiliklerde; Ticaret…

Yangın Hasarları   Gerekli Evraklar
Yangın Hasarları Gerekli Evraklar

İtfaiye raporunun tasdikli örneği (itfaiye gelmiş ise)ve/veya Karakol tutanaklarının tasdikli örneği (polis gelmiş ise) Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren) Sigortalıya ait IBAN Tapu fotokopisi veya kira kontratı 000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak; Gerçek kişilerde; Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan) Tüzel kişiliklerde; Ticaret sicil gazetesi İmza sirküleri Vergi levhası Faaliyet…

Cam Kırılması Hasarları Gerekli Evraklar
Cam Kırılması Hasarları Gerekli Evraklar

Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren) Cam faturası (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda) Hasara ilişkin fotoğraflar (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda) Sigortalıya ait IBAN Tapu fotokopisi veya kira kontratı 000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak; Gerçek kişilerde; Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan) Tüzel kişiliklerde; Ticaret sicil gazetesi…

Fırtına Hasarları   Gerekli Evraklar
Fırtına Hasarları Gerekli Evraklar

Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren) Meteoroloji raporu Sigortalıya ait IBAN Tapu fotokopisi veya kira kontratı 000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak; Gerçek kişilerde; Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan) Tüzel kişiliklerde; Ticaret sicil gazetesi İmza sirküleri Vergi levhası Faaliyet belgesi İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve…

Çarpma – Çarpışma Hasarları Yapılması Gerekenler
Çarpma – Çarpışma Hasarları Yapılması Gerekenler

Her zaman ve her koşulda yanınızda olan Korkmaz Sigorta ile sigorta altına aldığınız aracınıza herhangi bir zarar gelmesi halinde izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir: Hasarınızı Belgeleyin: Kaza Tespit Tutanağı ‘nı doldurun veya derhal zabıt tutturun. Bizi Arayın:Çekici ve/veya ikame araç talebinde bulunun. Aracınızı Servise Götürün:Aracınızı dilediğiniz bir servise götürün. Evraklarınızı Teslim Edin:En kısa zamanda gerekli evrakları servise ulaştırın. Dosyanızı Takip Edin:Açılan…

Araç Çalınması Hasarları Yapılması Gerekenler
Araç Çalınması Hasarları Yapılması Gerekenler

Her zaman ve her koşulda yanınızda olan Korkmaz Sigorta  ile sigorta altına aldığınız aracınızın çalınması halinde izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir: Olayı Belgeleyin:Aracın çalındığına dair derhal zabıt tutturun. İhbarda Bulunun: Olay günü, poliçeniz ile birlikte karakol müracaat tutanağınızı bize gönderin ve çalıntı bildiriminde bulunun.  E-posta: [email protected] Evraklarınızı Teslim Edin:Acentenize ileteceğimiz evrak listesini hazırlayarak, aracın çalındığı günden itibaren 30 gün içerisinde bulunamaması…

Trafik Kazası Halinde Yapılması Gerekenler
Trafik Kazası Halinde Yapılması Gerekenler

Her zaman ve her koşulda yanınızda olan Korkmaz Sigorta’dan yaptırdığınız trafik sigortası kapsamında herhangi bir kazaya karışmanız halinde izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir: Hasarınızı Belgeleyin:Kaza Tespit Tutanağı’nı doldurun veya zabıt tutturun. Aracınızı Servise Götürün: Aracınızı dilediğiniz bir servise götürün. Bizi Arayın:(0246) 218 40 30 numaralı Korkmaz Sigorta Müşteri Hizmetleri’ni arayın ve ihbar bildiriminde bulunun. Evraklarınızı Teslim Edin: En kısa zamanda gerekli evrakları…

Trafik Sigortası Hasarları
Trafik Sigortası Hasarları

Trafik Sigorta poliçesi çerçevesinde, aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen maddi zararların tazmin edilmesini kapsar. Aşağıda sıralanan evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilecektir. Gerekli Evraklar Genel şartlar gereği zorunlu evraklar; Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı (kaza zaptı) tasdikli örneği veya Tramer Kaza Tespit Tutanağı (KTT) Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (IBAN) Hasar tazminatının ödenebilmesi…

Değer Kaybı Talebi
Değer Kaybı Talebi

Gerçekleşen bir kaza sonrasında, mağdurun aracında meydana gelen hasarlar sonucu oluşan piyasa bedelindeki değer kaybının tazmini için talepte bulunulabilir. Aşağıda sıralanan evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilecektir. Gerekli Evraklar Trafik/Kasko maddi hasar dosyasının tarafımızdan açılmış olması halinde, Değer Kaybı tazminatının ödenebilmesi için sadece aşağıdaki evrak gereklidir; Değer kaybı talep beyanı Trafik maddi hasar dosyasının tarafımızdan açılmamış…