DASK Nedir?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, 1. Derece deprem kuşağındaki ülkemiz için zorunlu olan deprem sigortasının genel adıdır. Özellikle 17 Ağustos Marmara Depreminden sonra gerekliliğiyle gündeme gelmiştir. Ağustos 2012 de getirilen yeni uygulama ile konutlarda elektrik ve su aboneliğinin başlatılabilmesi için de DASK poliçesinin beyan edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Ülkemizin toprak yapısı, iklimive jeoloj,k yapısından dolayı doğal afet yaşanması olasılığı oldukça yüksektir. Nüfusumuzun %98’i farklı tehlike derecelerindeki deprem kuşaklarında yaşamaktadır. Son 50 yıla bakıldığında en çok doğal afet zararını depremden alan ülkemiz için DASK,  hayat kurtaran niteliktedir. Çünkü DASK, deprem sonrası oluşabilecek zararlarınızı nakit olarak karşılar. Depremin yarattığı heyelan, yangın, infilak gibi durumlarda sizi korur.

DASK sigortasında poliçe bedeli binalar için sabit olduğundan, sigorta şirketleri arasında ödenecek prim açısından fark bulunmamaktadır. DASK’ta oluşan fiyat farkları bina yapısı, yüz ölçümü ve binanın bulunduğu deprem riskine bağıldır.

TEKLİF AL